top of page

OM MIG

Jeg hjælper dig med at navigere i livets udfordringer.
Jeg kan støtte dig i at udvikle dine kompetencer og dit mod til at handle anderledes.

Jeg hjælper dit team med at udvikle sig, samle sig positivt engageret og handle mod fælles mål

Jeg kan hjælpe dig, der måtte ønske at få afklaring, indsigt og noget nyt til at ske i dit liv.

Fjerne barrierer og sætte dine personlige ressourcer fri - og føre dig nærmere dét, du ønsker at opnå.

Jeg vil arbejde med dine livsværdier, dine drømme, dine begrænsende tanker og overbevisninger.

Du skal forvente at blive lyttet på med respekt - men også skubbet kærligt og respektfuldt, når du giver mig lov.

På samme måde hjælper jeg også dig og dit team med at skabe den forandring i ønsker - sammen.

Baltic_Pictures_-22_beskåret.jpg
Profil

Jeg har en godt 30 år lang erhvervskarriere bag mig i en mængde menige, ledende og betroede funktioner i store internationale og nationale organisationer, herunder også opstart og drift af egne virksomheder. De seneste 20 år har jeg fungeret som selvstændig kommunikationsrådgiver indenfor blandt andet anvendelsen af oplevelsesbaseret læring og formidling til at skabe forandring og stærkere relationer og resultatskabende netværk mellem organisationer og mennesker. Endelig fungerer jeg som rådgiver for unge og iværksættere i en række forskellige konstellationer.

Jeg har dertil en lang årrække indenfor elitesporten, og solid erfaring med team og individuel motivation og vindermentalitet – hvordan og hvad det kræver at nå til tops også i den verden.

Jeg har 3 børn fra 2 tidligere ægteskaber. Således kender jeg på godt og ondt til de udfordringer, der møder den moderne familie i hverdagen. Og har stor indsigt og erfaring med, hvor svært det kan være at få eget liv, fritid, venner, karriere, økonomi, job, ledelse, virksomhed, egne og fælles eller sammenbragte børn, parforhold og kærligheden til at hænge sammen. Jeg ved også, af egen erfaring, hvor "let" og hvordan det er at fare helt vild i sig selv, meningen og retningen med livet - så vidt at du hverken kan kende eller synes om det, du ser i dit eget spejlbillede.

Med et bredt og varieret erfaringsgrundlag hjælper jeg alle, der ønsker at gøre en forskel i sit liv; fra private i alle aldre inkl. par til sportsfolk, iværksættere, projektmagere, medarbejdere, mellemledere og topledere. Jeg er ikke bleg for at udfordre dig, skubbe og komme med konkrete forslag – når der gives tilladelse. Naturligvis altid på dine præmisser. Det er dig, der bestemmer. Dig der afgør, hvad vi skal tale om og ikke tale om. Dig dig afgør, hvor langt og hvor meget jeg skal presse dig frem mod at afdække og nå dine mål, finde løsninger og dine ressourcer til den forandring, du ønsker og præsenterer for mig.

Jeg ser frem til at hjælpe dig med at skabe afklaring i dit liv, løse dine udfordringer, sortere og prioritere i dine drømme, ambitioner og finde ægte mening, mål og retning i det hele. 

Coaching og terapeutisk uddannelsesbaggrund

Udover en række lederuddannelser, diverse kurser og egne omfattende praktiske erfaringer med samarbejde, kommunikation og ledelse af mennesker, har jeg brugt 5 år, i alt 112 dages fuldtids internat og mellemliggende studier og træning på een af landets mest omfattende og intensive gestaltterapeutiske psykoterapi og NLP coach uddannelser. Det betyder, at jeg har et særligt fokus på det terapeutiske arbejde omkring, hvordan du har det, kombineret med også at kunne hjælpe dig med at skabe mål, retning og handling. Jeg deler dertil gerne ud af mit eget levede livs erfaring, når det måtte findes relevant for dig.

En gestaltterapeuts arbejde medfører en radikal forskel i forhold til traditionel terapi og coaching, idet jeg baseret på det gestaltterapeutiske er istand til at arbejde med din grundlæggende essens, og derved katalysere at skabe ægte mening i dit hele liv.

Udover nævnte grundige uddannelse fortsætter jeg med at udfordre mig selv og udvide værktøjskassen. Blandt andet gennem fortløbende terapeutisk supervision af mig og ved at holde mig orienteret i den nyeste fagteori. Endelig deltager jeg løbende i at udvikle mig i også beslægtede og alternative fagområder. Dette er en stor styrke for mit arbejde for dig - da det holder mig helt skarp og opdateret på de nyeste terapeutiske tilgange uden at blive religiøs i forhold til valg af metode. Således kan jeg bedre møde dig holistisk med netop det, som du har brug for.

bottom of page