OM MIG

Jeg hjælper dig med at udvikle dine kompetencer og dit mod til at handle og gøre en forskel

Jeg kan hjælpe dig, der måtte ønske at få afklaring, indsigt og noget nyt til at ske i dit liv.

Fjerne barrierer og sætte dine personlige ressourcer fri - og føre dig nærmere dét, du ønsker at opnå.

Jeg vil arbejde med dine livsværdier, dine drømme, dine begrænsende tanker og overbevisninger.

Du skal forvente at blive skubbet kærligt og respektfuldt - men samtidig også bestemt og målrettet, da jeg ønsker at gøre en forskel for dig.

Profil

Jeg har en 30 år lang erhvervskarriere bag mig i en mængde menige, ledende og betroede funktioner i store internationale og nationale organisationer, herunder også opstart og drift af egne virksomheder. De seneste 15 år har jeg fungeret som selvstændig kommunikationsrådgiver indenfor anvendelsen af oplevelsesbaseret læring og formidling til at skabe forandring og stærkere relationer og resultatskabende netværk mellem organisationer og mennesker. Endelig fungerer jeg som rådgiver for iværksættere i en række forskellige konstellationer.

 

Jeg har dertil en lang årrække indenfor elitesporten, og solid erfaring med team og individuel motivation og vindermentalitet – hvordan og hvad det kræver at nå til tops på denne front.

Jeg har 3 børn fra 2 tidligere ægteskaber samt 5 børn i ”tilkøb” med min nuværende kæreste. Således kender jeg på godt og ondt til de udfordringer, der møder den moderne familie i hverdagen. Og har stor indsigt og erfaring med, hvor svært det kan være at få eget liv, fritid, venner, karriere, økonomi, job, ledelse, virksomhed, egne og fælles børn, parforhold og kærligheden til at hænge sammen. Jeg ved også, af egen erfaring, hvor "let" og hvordan det er derved, at fare helt vild i sig selv, meningen og retningen med livet - så vidt at du hverken kan kende eller synes om det, du ser i dit eget spejlbillede.

Med et bredt og varieret erfaringsgrundlag hjælper jeg alle, der ønsker at gøre en forskel i sit liv; fra private til sportsfolk, iværksættere, medarbejdere, mellemledere og topledere. Jeg er ikke bleg for at udfordre dig, skubbe og komme med konkrete forslag – når der gives tilladelse. Naturligvis altid på dine præmisser. Det er dig, der bestemmer. Dig der afgør, hvad vi skal tale om og ikke tale om. Dig dig afgør, hvor langt og hvor meget jeg skal presse dig frem mod at nå dine mål, finde løsninger og dine ressourcer til den forandring, du ønsker og præsenterer for mig.

Jeg ser frem til at hjælpe dig med at skabe afklaring i dit liv, løse dine udfordringer, sortere og prioritere i dine drømme, ambitioner og finde ægte mening, mål og retning i det hele. 

Coaching og terapeutisk uddannelsesbaggrund

Udover en række lederuddannelser, diverse kurser og egne omfattende praktiske erfaringer med samarbejde, kommunikation og ledelse af mennesker, har jeg brugt 2 år, i alt 56 dages fuldtids internat og mellemliggende studier og træning på landets mest omfattende og intensive mentor og coach uddannelse.

Et år er anvendt til at blive fundamentalt klogere på mig selv – gennem et psykoterapeutisk forløb med store mængder af gruppe og individuel terapi og øvelser. Helt afgørende anderledes end størstedelen af de coaching uddannelser, der i øvrigt er på markedet. Og for mig fundamentet for at objektivt og professionelt kunne hjælpe andre mennesker med deres udfordringer og ikke mine egne! Siden er godt et år gået med at intensivt lære og øve NLP værktøjer. Således er jeg certificeret NLP coach – med betegnelsen, Essens Mentor & Coach fra Essens Instituttet i København.


Udover nævnte uddannelse fortsætter jeg med at udfordre mig selv og udvide værktøjskassen. Dels gennem fortløbende terapeutisk supervision af mig – såvel som gennem fortsat 2 årig uddannelse frem mod også en certificering som professionel gestalt psykoterapeut, som jeg pt. er godt igennem og afslutter i 2021. Dette er en stor styrke for mit arbejde for dig - da det holder mig helt skarp og opdateret på de nyeste terapeutiske tilgange. Endelig medfører det en radikal forskel i forhold til traditionel coaching, idet jeg baseret på det gestaltterapeutiske er istand til at arbejde med din grundlæggende essens, og derved katalysere at skabe ægte mening i dit hele liv.